Contalia contabilitate şi consultaţii financiar-contabile

S.C. Contalia S.R.L. este persoana juridică română, înfiinţată în anul 2001, înmatriculată în Registrul Comerţului sub numărul J40/10419/2001 având Codul Unic de Înregistrare 14360093, ce are ca obiect de activitate contabilitatea, revizia contabilă şi consultaţiile în domeniul financiar-contabil.

Contalia S.R.L. vă oferă în permanenţă informaţiile economico-financiare de care aveţi nevoie pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare şi vă ajută să luaţi cele mai bune decizii manageriale fiind în permanenţă la curent cu noutăţile legislative.

Contalia S.R.L. reprezintă în mod profesional interesele clienţilor săi în faţa controlului financiar de stat, băncilor şi partenerilor de afaceri, fiind o garanţie a desfăşurării corecte, în condiţiile legii, a activităţilor economice întreprinse de clienţii săi.

Contalia S.R.L. asigură confidenţialitatea asupra activităţilor desfăşurate de clienţii săi, asupra datelor privind evidentele, performanţele sau strategiile acestora.

Contalia S.R.L. îşi pune la dispoziţie serviicile pe baze contractuale şi răspunde în exercitarea profesiei disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz, potrivit legii.