Contalia contabilitate şi consultaţii financiar-contabile

  • consultanţă şi asistenţă pentru emiterea, recepţia, arhivarea documentelor şi organizarea contabilităţii primare;

  • înregistrarea operaţiunilor comerciale prin întocmirea notelor contabile;

  • întocmirea balanţelor de verificare lunare;

  • întocmirea situaţiilor financiare: bilanţ, cont de profit şi pierderi, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, note anexe;

  • analize economico – financiare;

  • consultanţă legislativă în domeniul contabil;

  • întocmirea, evidenţa şi depunerea fişelor fiscale;

  • depunerea declaraţiilor lunare de CAS, somaj, fond sănătate, fonduri speciale, T.V.A., impozit pe profit etc.;

  • asistare cu ocazia verificărilor efectuate de organele de control;

  • relaţii cu Inspectoratul Teritorial de Muncă şi consultanţă în probleme de personal şi salarizare prin contract cu firmă specializată.